MTB OKRUHY

Všechny trasy vycházejí z kruhového charakteru: vyjíždíte a vracíte se do stejného místa (Křivoklát). Při absolvování všech okruhů obsáhnete celé Křivoklátsko a jeho nejatraktivnější lokality. Trasy jsou vedeny tak, aby se co nejméně opakovaly pasáže, kterými projíždíte. Vzhledem k tomu a také s ohledem na celkovou rozlohu CHKO Křivoklátsko patří trasy k délkově náročnějším. Navrch počítejte s vysokým převýšením. Trasy lze snadno zkrátit prostým vyhnutím se některých smyčkám (výjezd/techničtější sjezd); můžete se však připravit o zajímavé místo nebo vyhlídku. Stáhnout okruh ve formátu GPX lze kliknutím na konkrétní okruh: v rozbalené nabídce zvolte GPX. Podrobnosti okruhů včetně fotogalerie najdete pod mapou kliknutím na odkaz. Jako alternativa je ke každému okruhu navržena jeho zkrácená verze, kterou lze stáhnout ve formě GPX na konci textu jednotlivých okruhů. Pro rodinné výpravy s dětmi jsou určeny okruhy označené slabší linií. Dětské okruhy jsou krátké, převýšení únosné, stoupání milosrdné, povrch přívětivý a cesty bezpečné. Faktor remcání je tímto sražen na minimum (testováno na dětech). Většina cest napříč Křivoklátskem má původ v „lesáckých silnicích“ a je s ohledem na technické dovednosti lehce sjízdná. Totéž platí o většině turistických cest. Výjimku tvoří některé exponované stezky kolem Křivoklátu, které vyžadují opatrnost a ohleduplnost vůči pěším turistům. Mezi Berounem a Rakovníkem jezdí pravidelný vlakový spoj (vč. plošiny pro kola), kterým lze okruhy doplňovat a částečně nahrazovat. Ve špičkách během sezóny bývají poddimenzované soupravy značně přeplněné.