MTB Křivoklátsko

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA

hrady zamky a tvrze

krivoklat_letecky snimekKřivoklátské lesy, ležící nedaleko Prahy, vždy přitahovaly pozornost českých panovníků. Pod strmými svahy se budovala zprvu knížecí lovecká sídla (Zbečno), později doplněná a rozšířená o síť pevností, kontrolujících důležité komunikační koridory (Křivoklát, Točník). Říční tok Staré řeky, později přejmenované na Berounku, navíc představoval bohatý zdroj ryb, které obyvatelé zdejších vsí odváděli králi v rámci svých manských povinností. Záložka Hrady, zámky a tvrze obsahuje všechny historické pamětihodnosti regionu (včetně rustikální architektury), které lze oficiálně navštívit. Lokality, kam je zakázán vstup, uváděny nejsou (Jivno).

 

vyhlidky a panoramata

certova skalaKřivoklátsko je mimořádné nejen díky svému unikátně ucelenému lesního systému, ale především kvůli jeho rozmanitosti: mnohé z lesních prostor jsou původní a nezdevastované moderní výsadbou cizích monokultur. Z tohoto důvodu na výrazné výseky a zemědělskou krajinu narazíte jen ojediněle a stejně výjimečné jsou i vyhlídky. Avšak těch několik málo exponovaných míst, odkud přehlédnete rozlehlost křivoklátských lesů s rozeklaným údolím Berounky, je podmanivých a nezapomenutelných. Lokality, do kterých platí zákaz vstupu, zde uváděny nejsou (Týřovické skály).

 

 

luhy a udoli

mestecko_hoste_1aŘeka Berounka vyřízla do terénu hlubokou a strmou brázdu, kterou se prodrala až k Vltavě. Do řeky pak z okolních strání stékající potoky vymodelovaly úzké roklinky, jejichž vlhká a stinná dna vyplnila vegetace, jinde neexistující nebo zahubená. Vznikly temné luhy, při jejichž hranách lesní dělníci v minulosti zahloubili cesty, kterými se dá hodiny bloudit, aniž byste spatřili obydlené domy nebo zahlédli člověka. Křivoklátské údolí a luhy nabízejí nepřeberné možnosti cyklo-toulání a pro ty, kteří mají silný objevitelský pud, představují přírodní ráj bez hranic. Lokality, do kterých platí zákaz vstupu, nejsou uváděny (Úpořský potok, Vůznice, Lánská obora, hygienické pásmo př.n.Klíčava a další).