MTB Křivoklátsko

omezeni cyklistu

 

Chráněná oblast nebo národní park?

Lokalita křivoklátských lesů byla v o roce 1977 zapsána na seznam biosférických rezervací UNESCO. O rok později se stala chráněnou krajinnou oblastí pro mimořádně zachovalý stav původních lesních porostů. Od roku 2010 se legislativně připravuje/připravovalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, který by měl pokrývat především stávající první zónu chráněné oblasti a zahrnovat zejména široké pásy národních přírodních rezervací

tyrovicke skaly1

Celý legislativní proces vyhlášení parku je mohutně podporován především správou CHKO Křivoklátsko, jejíž argumentace se opírá o kritiku necitlivého hospodaření Lesů ČR, jež celou oblast spravují (vysazování nepůvodních dřevin namísto vytěžených z důvodů lepší ekonomické návratnosti, cílené přemnožení zvěře v rámci pronájmu honiteb soukromým subjektům atd.)

V polovině roku 2014 se vyhlášení národního parku odložilo, neboť ho nepodpořili ani středočeský hejtman, ani středočeští radní s tím, že ochrana je dostatečná. V druhé polovině téhož roku počal nový středočeský hejtman opět zdůrazňovat potřebu vybudování NP Křivoklátsko. Spor o nový statut území se nyní profiluje především jako střet mezi Ministerstvem životního prostředí, které národní park prosazuje, a Ministerstvem zemědělství, jež argumentuje specifickou formou lesnického parku.

1_Vuznice

Počáteční podpora řady obcí nacházejících se přímo v zamýšlené oblasti (Karlova Ves) i její nejtěsnější blízkosti (Zbečno, Křivoklát, Roztoky atd.) však ochladla a vystřídala ji nedůvěra. Odhaduje se, že v důsledku průtahů s vyhlášením NP klesla podpora zdejších samospráv na minimum a také mezi místní veřejností převládá  k vyhlášení národního parku spíše skeptický postoj. V druhé polovině roku 2015 proběhly v obcích, kterých se budoucí národní park bezprostředně dotýká, ministerstvem doporučené průzkumy mapující reálnou podporu celého projektu NP. Výsledky průzkumů nebyly ve většině případů ani oficiálně zveřejněny, ani nepředstavují závazné kritérium v případném vyhlášení NP. Avšak z některých ojediněle publikovaných zdrojů či neoficiálních informací vyplývá, že většina obyvatel, kteří se referend účastnili, je proti realizaci Národního parku Křivoklátsko.

 

Omezení pohybu v rámci CHKO Křivoklátsko

Omezení jízdy na horských kolech na Křivoklátsku vychází ze stupně ochrany, který byl oblasti přisouzen: v současné době je to statut chráněné krajinné oblasti. Pokud v následujících letech k vyhlášení Národního parku Křivoklátsko dojde, volný pohyb cyklistů bude významně limitován.

Podle lesního zákona 289/1995 Sb. se smí cyklisté pohybovat nejen po všech značených cestách (tj. i těch turistických), ale taktéž po všech lesních cestách. Lesními cestami se rozumí všechny cesty užívané k lesnímu hospodářství, ať už zpevněné či nezpevněné. Podle pokynů správy CHKO Křivoklátsko mají cyklisté jezdit po cestách a značených cyklotrasách, neboť mimo ně poškozují přírodu“. Definice cest není blíže specifikována.

omezeni cyklistu_vuzniceVstup do NPR Vůznice, která je cyklistům i pěším zapovězena. 

Podle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se však stanovují oblasti, kam je omezen přístup cyklistům či pěší veřejnosti. Tyto restrikce se týkají především národních přírodních rezervací/NPR (nikoliv přírodních rezervací/PR). Na Křivoklátsku jsou NPR čtyři: Vůznice, Týřov, Velká Pleš a Kohoutov. Podle § 29 f) se stanovuje, že „na celém území národních přírodních rezervací je zakázáno […] jezdit na kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody.“  Jedinou národní přírodní rezervací, kterou protíná lesní asfaltová silnice a kterou lze legálně projíždět, je Velká pleš. Kolem silnice v oblasti Velké pleše se nachází několik cedulí s upozorněním, že za hranicí cesty začíná zóna NPR (Podmínkou pro zákaz vstupu do NPR podle § 64 je nutné, aby byl „zákaz či omezení vstupu řádně vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným způsobem i na jiných místech v terénu“). Kromě NPR je vstup zakázán také do celé oblasti vodní nádrže Klíčava; nádhernou krajinu kolem klíčavské přehrady můžete přehlédnout z koruny stejnojmenné hráze (Zbečno). Na severní straně je areál Klíčavy propojen s taktéž uzavřenou Lánskou oborou. Obě lokality jsou po celé své délce (!) obklopeny vysokou ohradou.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.