MTB Křivoklátsko

technicka specifika ikona

Každá lokalita v záložce MTB Sjezd nabízí několik izolovaných a krátkých smyček, sestávajících z výjezdu a sjezdu. Z těchto si je možné „namíchat“ vlastní celodenní okruh s ryze individuálním charakterem.

Všechny MTB sjezdy vycházejí ze stávající sítě značených turistických cestneoznačených lesáckých „silnic“ a lesních stezek, jejichž udržovanost a kvalita značně kolísá. Křivoklátsko nenabízí – až na výjimky – technicky náročné sjezdy vyžadující mimořádné technické dovednosti a nelze proto očekávat atraktivitu jiných bajkersky vyhlášených lokalit. Během sezóny (od května do září) mohou některá místa – zejména zřídkakdy používané cesty v potočních luzích – zarůstat vegetací; bajkeři uvyklí upraveným trailům musejí s touto eventualitou počítat.

MTB sjezd_KlíčavaÚzký sjezd od hájovny Kaly přes Peluňkovou stráň do údolí Klíčavy, Zbečno. Místy kořenové kaskády, ostré kamení a sypající se svah. Zásadním atributem trailu je však strmý sráz po pravé ruce, který může představovat limitující faktor pro jeho absolvování.

Ikona strava icon u některých vybraných sjezdů informuje, že ke sjezdovému úseku existuje měřený segment na Strava.com. Po kliknutí na ikonu budete přesměrováni přímo na segment. U každého sjezdu je počtem hvězd (***) označena jeho atraktivita. V tomto hodnocení se odráží nejen subjektivní oblíbenost stezky, ale také zábavnost či četnost jejího absolvování.

Pro lepší orientaci v technické obtížnosti  jednotlivých MTB sjezdů – třebaže jakkoliv subjektivní a diskutabilní – je vytvořen soubor kritérií, podle nichž jsou tyto trasy hodnoceny. Navzdory rozdělení na hodnoty 1 (lehká) ,2 (střední) a 3 (těžká) nemusí tyto odpovídat různým schopnostem různých jezdců. Obecně lze však poznamenat, že technická obtížnost většiny křivoklátských MTB sjezdů je spíše lehká.

MTB sjezd_Žlubinecký potokPozvolný sjezd luhem Žlubineckého potoka, Nižbor. Standardně široká lesní cesta bez zjevných překážek, nulové riziko zřícení se na dno luhu.

Obtížnost sjezdů je hodnocena podle následujících 4 atributů – Strmost (vrstevnicová cesta=1, kolmý sjezd=3), Šíře stopy (široká lesní cesta = 1, singl = 3), Povrch (štěrková cesta = 1, volné kamení/skalní plotna/kořeny = 3) a Psychologická váha trati (hypotetické riziko zranění při pádu, závraťový faktor apod.,nejnebezpečnější=3). Při hodnocení jednotlivých sjezdů se uvádí všechna kritéria včetně váhy, přičemž se k hodnocení bere v potaz vždy ten nejtěžší úsek sjezdu (bez ohledu na délku tohoto nejtěžšího úseku).

Poznámka: Ačkoliv většina tras bývá až na výjimky řídce navštěvovaná (výjimkami jsou cesty kolem Zbečna a Klíčavy, celá oblast Křivoklátu, Skryje apod.)., možnost setkání s pěšími turisty není ojedinělá. Mějte proto tuto skutečnost na paměti a respektujte ostatní cyklisty i chodce svým maximálně ohleduplných chováním.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.